Notulen ALV 12-04-2012

Geplaatst op 18 juni 2012 door Ralph de Bie

In de bijlage vindt u de notulen van de Algemene Leden Vergadering van de KNZB Kring Noord-Brabant op 12 april jongstleden. De verschillende verenigingen hebben de notulen reeds via de mail ontvangen. In de bijlage treft u tevens een brief aan met de een bijdrage regeling ondersteuning sport technisch kader. 

Terug naar nieuwsoverzicht