Oprichting Regio-Zuid

Geplaatst op 27 december 2012 door Ralph de Bie

Op Zaterdag 17 november 2012 hebben de verenigingsvertegenwoordigers uit de kringen 

Zeeland, Noord-Brabant en Limburg van de KNZB de nieuwe REGIO ZUID opgericht.
Dit is het sluitstuk van de Structuurwijziging Kringen binnen de KNZB, waartoe de
Algemene ledenvergadering van de KNZB op 21 april j.l. haar statuten heeft aangepast.
Als leden van het bestuur van de nieuwe REGIO ZUID zijn benoemd :
 

Voorzitter :

hr. Henk ten Voorde 

Secretaris :

hr. Henny van den Beek 

Penningmeester :

hr. Wim Breedveld 

Leden met portefeuille

 - wedstrijdzwemmen :

hr. Kees Verhulst 

- zwem officials :

hr. Ronny de Kerff 

- waterpolo :

hr. Harry Rademakers 

- synchroonzwemmen :

mw. Anita Popelier 

- schoonspringen :

mw. Corrie van Tongerlo

- verenigingsondersteuning :

 n.n.b.
 
  Dit in samenwerking met de accountmanager van de KNZB  voor onze Regio de heer Hans Klopper en de beheerder van de  Web-site, de heer Christ Willems.
 
De datum van inwerkingtreding is 1 januari 2013.
In het voorjaar van 2013 zal per individuele kring, via de zgn. liquidatievergaderingen, tot opheffing worden besloten. De kringcontributie zal daarbij opgaan in de bondscontributie. Daarvan zal € 2,50 per lid aan de REGIO beschikbaar worden gesteld. Genoemd bedrag is in eerste instantie bedoeld voor de bestuurlijk organisatorische kosten. Daarnaast zal voor de specifieke (wedstrijd)activiteiten door middel van start- en inleggelden apart moeten worden betaald. 

 

Terug naar nieuwsoverzicht