Klik hier voor een overzicht van de VOB-trainingen seizoen 2012-2013

 

 

TOB Doelstelling:

TOB is zo gepositioneerd, dat dit talentontwikkelings programma de kloof tussen de verenigingen en een ETC of RTC iets kleiner zal maken. Dit zal gebeuren door zwemmers(ters), die aan de criteria voldoen, uit te nodigen voor TOB waar zij extra aandacht en mogelijkheden krijgen aangeboden om zich verder te ontwikkelen.

Concreet betekent dit:

-      Creëren van een gezamelijke 1,5 – 2 uurs training per week waar onafhankelijke kringtrainers werkzaam zijn en de zwemmers(ters) extra begeleiding krijgen die in de verenigingssituatie niet mogelijk is zoals oa. testen, meetstraten, (onderwater)opnames enz.

-      Talentvolle zwemmers(ters) die aan de opgestelde criteria voldoen uitnodigen om deel te nemen.

-      Verenigingen/trainers uitnodigen en enthousiasmeren om deel te nemen en niet alleen verenigingen/trainers die zwemmers(ters) leveren. Aangezien TOB een kennisplatform/ vraagbaken zal zijn, moet iedereen hiervan kunnen profiteren om zo samen het niveau omhoog te brengen.

-      Aanbieden van sportmedische begeleiding naar de zwemmers(ters).

 

Voorwaarden:

Om TOB tot een bloeiende organisatie te laten uitgroeien van waaruit zwemmers(ters) mogelijk doorstromen naar een ETC of RTC en verenigingstrainers groeien naar een hoger niveau zal er aan aantal voorwaarden voldaan moeten worden. Voor zwemmers geldt:

Psychomotorisch: Voldoen aan de opgestelde meetbare criteria. Bij de start van het seizoen betekend dit dat je als junior, jeugd of senior in bezit moet zijn van een individuele limiet voor de BK, NJK of NK. In de toekomst zal de lat waarschijnlijk steeds hoger gelegd worden aangezien het maximale aantal van de groep ongeveer 80 zwemmers(ters) zal zijn.

Sociaal affectief: De zwemmers(ters) zullen duidelijk de motivatie en ambitie moeten laten zien om zichzelf te ontwikkelen en door te willen stromen naar een ETC of een RTC. Daarnaast zal er een bereidwilligheid moeten zijn om iets terug te doen richting de Kring (faciliterend) zoals oa. deelnemen aan kringkampioenschappen, meerkringenontmoetingen enz.

Cognitief: Zwemmers zullen vanuit hun eigen vereniging enige kennis mbt basistrainingsprincipes hebben opgedaan zodat dit verder ontwikkeld kan worden bij TOB. Hierdoor zullen zwemmers(ters) zich beter en sneller kunnen ontwikkelen.

Trainers zullen er open voor moeten staan om expertise en ervaring te delen met collega trainers van andere verenigingen. Daarnaast moeten zij bereid zijn input te geven tijdens de gezamenlijke trainingen, bijeenkomsten van de werkgroep Kennisplatform en deelnemen aan de applicaties die verzorgd worden. Verder zullen ze ook niet moeten schroomen om het Kennisplatform als vraagbaken te gaan gebruiken.

Met andere woorden de trainers zullen de ambitie hebben om zichzelf maar ook het Brabantse trainers- en zwemkwaliteit naar een hoger niveau te tillen.

Bij de verenigingen moet er bereidwilligheid zijn om samen te werken met andere verenigingen in de regio. Op deze manier kan gezamenlijke en vaak terugkerende problematiek bij verenigingen bestreden en (gedeeltelijk) opgelost worden.

Tussen de verenigingen nauwere banden creëren en meer samenwerking zodat niet iedere vereniging een klein eilandje vormt. Verder kan men op deze manier van elkaars sterke en minder sterke punten leren en een stuk opgebouwde expertise delen.

Onder deze samenwerking valt:

-      Meetrainen van een TOB zwemmer(ster) van een andere vereniging in een situatie dat er bij de eigen vereniging te weinig uren aanbod is of andere oorzaken waardoor de zwemmer(ster) extra trainingsuren nodig heeft. Dit zal dan in onderling overleg tussen de betreffende verenigingen geregeld worden.

-      Samen aan (buitenlandse) wedstrijden/toernooien gaan deelnemen zodat organisatorische zaken hiervoor meer kunnen worden uitgesmeerd over de aanwezige vrijwilligers.

 

Kring Noord-Brabant

Een hele belangrijke stap is dat Kring Noord-Brabant de TOB gaat adopteren en dit project daarmee centraal aangestuurd wordt dat spreiding heeft binnen de gehele provincie Noord-Brabant. Door deze ontwikkeling zijn de volgende zaken een logisch gevolg:

-      TOB zal onder andere financieel ondersteund worden vanuit de Kring Noord-Brabant waardoor de zwemmers(ters) gefaciliteerd kunnen worden. Het zal dus ook van belang zijn om de TOB activiteiten zeer aantrekkelijk (testen, opnames, analyses,...) te maken waardoor het voor de zwemmers(ters) een eer is om te mogen deelnemen!

-      De Kring zal zich een actieve houding moeten aanmeten richting verenigingen om deel te nemen aan TOB. Dit zal zijn richting besturen en verenigingstrainers maar ook naar vrijwilligers binnen verenigingen die iets willen betekenen voor TOB.

Voor meer informatie, neem contact op met Dhr. Marc Habers: tob@knzbkringbrabant.nl